BIRKENSTOCK W BERNSTADT

Ankieta pracownicza w firmie Birkenstock: Gdzie uwiera but?

22.02.2023 | W dniach 21 i 22 lutego IG Metall Ostsachsen wraz z członkami związku z Birkenstocka przeprowadzili wśród zatrudnionych w Bernstadt pracowników ankietę na temat warunków ich pracy. Celem ankiety było określenie najważniejszych występujących w zakładzie problemów i obciążeń, z którymi borykają się aktualnie pracownicy.

 „Chcemy uzyskać pełny obraz sytuacji, aby następnie wspólnie z radą zakładową i pracownikami zająć się zdiagnozowanymi w zakładzie problemami i wypracować dla nich rozwiązania“ – wyjaśnia Christian Göbel, sekretarz związkowy IG Metall Ostsachsen. „ Bardzo duży odzew ze strony pracowników i liczba biorących w ankiecie respondentów pokazują, że pragną oni współkształtować panujące w w Bernstadt warunki pracy”.

„Po wstępnym przeanalizowaniu wyników ankiety możemy już stwierdzić, że pierwszym zasygnalizowanym przez pracowników problemem są bardzo wysokie temperatury panujące na halach produkcyjnych przy maszynach. Praca w gorącym mikroklimacie stanowi dla pracowników duże obciążenie i uciążliwość. IG Metall i rada zakładowa pracują nad koncepcją odciążenia pracowników i poprawą wentylacji w pomieszczeniach produkcyjnych.  

Kolejnymi zgłaszanymi przez pracowników w ramach ankiety problemami są aktualny system premiowania wydajności, mała przejrzystość systemu wynagrodzeń oraz niskie wynagrodzenia na stanowiskach produkcyjnych.

 „Nie jesteśmy w stanie rozwiązać naraz wszystkich problemów. Szczególnie w temacie płac i wynagrodzeń rada zakładowa ma prawnie ograniczone możliwości działania“ - podkreśla przewodnicząca rady zakładowej Tina Wählt. „Dlatego też ważne jest, abyśmy ściśle współpracowali z IG Metall i większość pracowników została członkami związku“, co pozwoli na wynegocjowanie wspólnie z IG Metall układu zbiorowego pracy w celu poprawy warunków płacowych.

W zakładzie w Bernstadt pracuje aktualnie około 900 pracowników, którzy produkują elementy do markowych, znanych na całym świecie butów i sandałów Birkenstocka. Pracownicy zakładu po raz pierwszy wybrali radę zakładową z pomocą IG Metall 6 lat temu.

Stworzone przez: aw

Unsere Social Media Kanäle