IG Metall Ostsachsen
https://www.igmetall-ostsachsen.de/czlonkostwo/skladki/
01.02.2023, 09:02 Uhr

Składki

Ile wynoszą składki członkowskie?

IG Metall finansuje swoją działalność i oferowane świadczenia ze składek członkowskich. Tym samym każdy z płacących składki członków troszczy się nie tylko o siebie, ale również o innych. To jest przejaw naszej solidarności. Wysokość składek reguluje statut IG Metall. Osoby zatrudnione na cały lub część etatu, uczniowie zawodu, studenci dualni i studenci z umowami o pracę oraz osoby prowadzące 1-osobową działalność gospodarczą płacą 1% od swoich miesięcznych dochodów brutto. Emeryci płacą zmniejszoną składkę w wysokości 0,5%, a osoby bezrobotne, osoby na chorobowym bez prawa do zasiłku chorobowego i osoby na macierzyńskim 1,53 EUR miesięcznie.

Wszystkie nasze świadczenia finansowane są ze składek członkowskich. Dzięki składkom 2,2 miliona członków zachowujemy niezależność i jesteśmy w stanie efektywnie działać. W przypadku zmiany statustu zawodowego, utraty lub zmiany pracy lub wysokości zarobków prosimy o kontakt, a my odpowiednio dostosujemy wysokość składek członkowskich. Składki członkowskie pobierane są z niemieckich rachunków za pośrednictwem poleceń przelewu. Posiadacze polskich kont walutowych w EUR przelewają składki samodzielnie, gdyż na chwilę obecną nie ma jeszcze możliwości realizacji międzynarodowych poleceń przelewu. Obecnie pracujemy nad tym, aby to zmienić i uprościć procedury.