Birkenstock Components w Bernstadt

Koniec z gorącem w pracy! Kampania w Birkenstocku przeciwko wysokim temperaturom w zakładzie pracy

10.07.2023 | Od lat pracownicy Birkenstock Components w Bernstadt cierpią z powodu letnich upałów. Zarówno w halach produkcyjnych, jak i w wielu biurach brakuje odpowiednich systemów wentylacyjnych. IG Metall wraz z radą zakładową rozpoczęło kampanię przeciwko wysokim temperaturom, aby pracodawca podjął wreszcie działania i poprawił nieznośne warunki pracy.

Kiedy temperatura w pomieszczeniach przekracza 30 °C, praca w nich staje się dla większości pracowników męczarnią. Pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie pracowników, działając również na rzecz łagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury. Prawo stanowi, że najpóźniej po przekroczeniu 30 °C pracodawcy muszą podjąć skuteczne środki w celu zmniejszenia obciążenia pracowników. Kierownictwo Birkenstock w Bernstadt nie przestrzega tego obowiązku, mimo że rada zakładowa i pracownicy wielokrotnie zwracali na ten palący problem uwagę.

W związku z tym rada zakładowa i IG Metall rozpoczęły kampanię przeciwko wysokim temperaturom w zakładzie pracy. Jej celem jest wynegocjowanie dla zakładu w Bernstadt wiążących przepisów dotyczących ograniczenia obciążen termicznych oraz zapewnienia wystarczającej wentylacji wszystkich hal produkcyjnych i biur. W akcji biorą udział pracownicy, którzy regularnie dokonują pomiarów temperatur na swoich stanowiskach pracy za pomocą termometrów otrzymanych od IG Metall, dokumentując wyniki pomiarów.

Odpowiednia wentylacja pomieszczeń to inwestycja, którą należy dobrze zaplanować, a ostateczne rozwiązanie problemu wymaga czasu. Istnieje jednak wiele środków zaradczych, które kierownictwo może wdrożyć natychmiast. Należą do nich na przykład krótsze zmiany, fazy schładzania, płatne przerwy na ochłodzenie, zmiany stanowisk pracy lub odpłatne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Wpływu gorąca na ludzkie zdrowie nie należy lekceważyć. Przy wysokich temperaturach znacznie wzrasta ryzyko udaru cieplnego, przegrzania organizmu i odwodnienia. Stany te mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a w najgorszym przypadku mogą nawet zagrażać życiu. Ponadto wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ryzyko wypadków i związanych z nimi urazów. Związane z upałami zmęczenie i spadek koncentracji mogą również prowadzić do błędów i spadku wydajności.

Zadbajmy razem o to, żeby pracownicy Birkenstock w Bernstadt mogli pracować w bezpiecznych i zdrowych warunkach - także podczas upalnych dni!

Stworzone przez: ki

Unsere Social Media Kanäle