Układy zbiorowe pracy i ich korzyści

Wynagrodzenia

Osiągnięcia związków zawodowych widoczne są najlepiej w obszarze płacowym. Osoby, które pracują w zakładach objętych układami zbiorowymi pracy, zarabiają z reguły dużo więcej od pracowników firm, gdzie ich nie ma. A to tylko jeden z ważnych aspektów. Ile zarabia np. mechanik samochodowy? Pytanie wydaje się być proste, ale odpowiedź jest złożona. Brzmi ona: to zależy...

Jeżeli ten mechanik zatrudniony jest w zakładzie z układem zbiorowym pracy, to jego wynagrodzenie wynosi około 2860,00 EUR. Jeżeli pracuje w zakładzie bez układu, to zarabiać będzie dużo mniej, średnio jedynie 2327,00 EUR miesięcznie. Podobne przykłady można mnożyć. Według niemieckiego urzędu statystycznego StBA wykwalifikowany pracownik branży metalowej  z układem zbiorowym pracy zarabiał w 2017 roku 25,13 EUR brutto na godzinę, a bez układu jedynie 18,65 EUR. Przyuczony pracownik zarabiał średnio odpowiednio - 22,31 EUR i 15,44 EUR.

Co więcej, układy zbiorowe pracy ustalają jasne i przejrzyste zasady zaszeregowania. Natomiast w zakładach bez układu zbiorowego pracy to szef decyduje o tym, ile kto zarabia. Prowadzić to może do sytuacji, gdzie dwie osoby pracują na tym samym stanowisku, wykonują taką samą pracę, ale są różnie wynagradzane.

Uwaga: Nawet jeśli zakład objęty jest układem zbiorowym pracy, to roszczenie prawne o świadczenia taryfowe przysługują tylko członkom związku, który ten układ zawarł.

Czas pracy

Pozytywne efekty układów zbiorowych pracy nie ograniczają sie jedynie do spraw finansowych.

Ustawowy czas pracy w Niemczech wynosi 48 godzin w tygodniu. W zakładach bez układu zbiorowego pracy wynosi on często 40 godzin lub więcej. W zakładach z układami zbiorowymi pracy czas pracy jest dużo niższy. W przemyśle metalowym i elektronicznym przeciętny tygodniowy czas pracy wynosi 35 godzin w starych krajach związkowych, a 38 w nowych.

Urlop i dodatek urlopowy

Ustawowy wymiar urlopu w Niemczech wynosi przy 5-dniowym tygodniu pracy jedynie 20 dni w skali roku. Pracownicy objęci układami zbiorowymi pracy branży metalowej mają 30 dni urlopu oraz dodatek urlopowy w wysokości 70% miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatek bożonarodzeniowy

Dodatek bożonarodzeniowy otrzymuje ok. 77% pracowników w zakładach z układem zbiorowym pracy, a jedynie 42% w zakładach bez układu zbiorowego. Pracownicy tymczasowi Pracownicy tymczasowi, pracujący w wielu branżach reprezentowanych przez IG Metall, otrzymują dodatki branżowe, wyrównujące stopniowo różnice pomiędzy wysokością ich wynagrodzeń i poziomem wynagrodzeń w zakładzie pracodawcy-użytkownika.

Co więcej, pracownicy tymczasowi, będący członkami IG Metall od co najmniej 12 miesięcy, mają prawo do bonusów po 6 miesiącach zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej w formie dopłat do dodatku urlopowego i bożonarodzeniowego. Wynoszą one w 2022 roku 2 x 70 EUR, po dwóch latach zatrudnienia 2 x 120 EUR, a po czterech 2 x 200 EUR.

Niepełny wymiar czasu w wieku przedemerytalnym

Wielu pracowników życzy sobie zmniejszenia wymiaru czasu pracy w wieku przedemerytalnym. Przeprowadzona przez IG Metall ankieta pokazała, że jedynie 1/3 pracowników jest zdania, że będzie w stanie pracować do emerytury w pełnym wymiarze. W wielu branżach układy zbiorowe pracy IG Metall umożliwiają zmniejszenie wymiaru czasu pracy, gwarantując dopłaty do wynagrodzeń.

Unsere Social Media Kanäle