Solidarność ponad granicami

30 lat Międzyregionalnej Rady Związkowej - międzynarodowa współpraca związkowa między Niemcami, Polską i Czechami

07.06.2023 | Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa (IGR Łaba-Nysa), w skład której wchodzą związki zawodowe z Niemiec, Polski i Czech, obchodziła w minioną sobotę 30 rocznicę powstania. Założenie Rady w kwietniu 1993 r. w Szklarskiej Porębie (Polska) było ważnym momentem dla ruchu związkowego w naszym regionie.

Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa (IGR Łaba-Nysa), w skład której wchodzą związki zawodowe z Niemiec, Polski i Czech, obchodziła w minioną sobotę 30 rocznicę powstania. Założenie Rady w kwietniu 1993 r. w Szklarskiej Porębie (Polska) było ważnym momentem dla ruchu związkowego w naszym regionie. Od momentu powstania konsekwentnie realizuje ona ideę międzynarodowej współpracy związków zawodowych. Współpraca obejmuje takie zagadnienia jak polepszenie warunków pracy, negocjacje układów zbiorowych pracy, podwyższanie kwalifikacji pracowników i ochrona praw pracowniczych.

Dzięki wspólnym wysiłkom Radzie udało się osiągnąć wiele sukcesów. Partnerskie organizacje związkowe prowadziły udane kampanie na rzecz uczciwych płac i warunków pracy, wspierały się nawzajem w negocjacjach zbiorowych, wspólnie pracowały nad naprawą szkód powodziowych i skutecznie sprzeciwiały się przenoszeniu produkcji za granicę. Przy wsparciu finansowym Fundacji Friedricha Eberta IGR opublikowała poradnik dla pracowników transgranicznych poświęcony warunkom pracy w trzech krajach i przysługujących im prawach pracowniczym.

Pomimo sukcesów, związki zawodowe Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa nadal stoją przed poważnymi wyzwaniami. Postępująca globalizacja, cyfryzacja świata pracy i transformacja gospodarki stawiają nowe wymagania przed pracownikami, ich miejscami pracy i kwalifikacjami. Na posiedzeniu rady omówiono te wyzwania i przedstawiono strategię na nadchodzące lata. Delegaci wybrali również nowy Zarząd IGR: przewodniczącego - Andrzeja Otrębę z OPZZ Województwa Dolnośląskiego oraz dwóch wiceprzewodniczących: Markusa Schlimbacha z DGB Saksonia i Josefa Slunečkę z RROS ČMKOS Ústeckého kraje.

Przyjęty strategiczny plan działań koncentruje się na takich kwestiach, jak promowanie uczciwych warunków pracy w regionie, ochrona pracowników transgranicznych przed nierównym traktowaniem, walkę z niepewnym zatrudnieniem i wspieranie pracowników w czasach transformacji.

30-lecie Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych jest okazją do spojrzenia wstecz na osiągnięte cele i sukcesy. Współpraca między związkami zawodowymi z Niemiec, Polski i Czech oraz wymiana najlepszych praktyk pokazały, że wspólne wysiłki przynoszą pozytywne efekty i zmiany. Tylko dzięki silnej międzynarodowej wsółpracy związków zawodowych możemy kształtować zrównoważoną i sprawiedliwą przyszłość dla wszystkich pracowników w naszym regionie.

Von: ki

Unsere Social Media Kanäle