Szkolenie dla członków związku

Konferencja związkowa pod znakiem technik efektywnej komunikacji

15.05.2023 | Tegoroczna konferencja związkowa IG Metall Ostsachsen poświęcona była technikom komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz networkingowi i wymianie doświadczeń. Odbyła się ona 13 maja w Bautzen. W spotkaniu tym, zorganizowanym w formie warsztatów wzięło udział około 40 związkowców z różnych firm i branż.

Organizowana corocznie konferencja związkowa IG Metall Ostsachsen dotyczyła i tym razem zagadnień praktycznych z zakresu pracy związkowej w zakładach pracy. Ponieważ komunikacja interpersonalna ma w tym aspekcie kluczowe znaczenie, zwłaszcza w obliczu trwającej obecnie transformacji, tegoroczna konferencja koncentrowała się na tematach związanych z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kanałami komunikacji oraz strategiami i technikami komunikacyjnymi. Nie zapomniano jednak również o wymianie doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów i dobrej zabawie. Uczestnicy mogli wybrać jeden z trzech warsztatów: trening skutecznej komunikacji, mowę ciała oraz układy hierachiczne w grupach.

W ramach warsztatów skutecznej komunikacji Marco Pless ćwiczył z uczestnikami, jak prawidłowo reagować, gdy pracodawca nie prowadzi dialogu w sposób rzeczowy lub odbiega od tematu. Kai (z firmy Acosa) wybrał te warsztaty i nie żałował swojego wyboru. "To były świetne warsztaty i niezwykle pouczające. Teraz powinno być nam łatwiej rozmawiać z naszymi przełożonymi, jak równy z równym" - podkreślił.

Co oznacza komunikacja niewerbalna i co ujawnia, uczestnicy dowiedzieli się podczas warsztatów z Wibke Scharpenberg na temat mowy ciała. Jednym z uczestników tej oferty był Raiko (z firmy Ontex). Wyraził on swój entuzjazm, że warsztaty pozwoliły mu jeszcze lepiej odczytywać i rozumieć gesty. "Mimika twarzy, gesty i często mówią znacznie wyraźniejszym językiem niż sam przekaz werbalny", powiedział po zakończeniu zajęć.
 
Fritzi Hecker, Jenifer Plater i Axel Drescher prowadzili warsztaty "Hierarchie wśród ludzi - jak funkcjonujemy w grupach?". Jednym z głównych kwestii były interakcje w grupie oraz odmienne style komunikacji i wyrażania emocji wśród kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Rico (z firmy Sick), który wybrał ten warsztat, wiele z niego wyniósł w kontekście swojej pracy zawodowej oraz życia prywatnego . "Teraz pozostaje nam tylko wdrożyć uzyskaną wiedzę i umiejętności w praktyce." - podsumował Rico.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy firm Alstom z Bautzen i Görlitz, Borbet, Acosa, Maja Möbel, Sick, Capron, Rhenus, Ontex, Accumotive i BT Aufzugteile. Z niecierpliwością czekamy na kolejną konferencję. 
 

Von: ki

Unsere Social Media Kanäle