branży metalowej i elektrotechnicznej

Negocjacje taryfowe w branży metalowej i elektrotechnicznej 2022 – Solidarność zwycięży!

10.10.2022 | Także podczas drugiej tury negocjacji płacowych w branży metalowej i elektrotechnicznej pracodawcy nie przedłożyli swojej oferty podwyżek. Co więcej, pojawiły się po ich stronie głosy nawołujące do uzależnienia wysokości wypłacanego dodatku bożonarodzeniowego od wypracowanych zysków.

Fotos: Christian Werner/IGM - 10. September 2022 in Leipzig

IG Metall Bezirksleiterin Berlin-Brandenburg-Sachsen Irene Schulz

Pamiętać należy, że ww. branżach od 2018 roku nie było podwyżek wynagrodzeń w tabelach zaszeregowania. Dlatego też związek zawodowy IG Metall wysunął w aktualnej rundzie taryfowej postulat 8% podwyżek na okres kolejnych 12 miesięcy. Przemawia za tym wiele argumentów:

Przemysł metalowy i elektrotechniczny, mimo pojawiających się problemów związanych z niestabilnymi łańcuchami dostaw i niedoborami surowców, prężnie się rozwija, a popyt na jego produkty nie słabnie. Mimo iż w drugim kwartale spadła nieco ilość nowych zamówień, to i tak są one na dużo wyższym poziomie niż przed kryzysem - pod koniec 2019 roku. Nie ma więc aktualnie żadnych przesłanek natury ekonomicznej, które przemawiałyby przeciw podwyżkom.

Od końca 2021 roku silnie rosną ceny, w szczególności ceny paliw, energii i produktów spożywczych. Ceny produktów spożywczych w Niemczech wzrosły w lipcu 2022 roku o 14,8% w stosunku do roku ubiegłego, a energii o 35,7%.

Podwyżki taryfowe przyczyniają się do zwiększenia siły nabywczej pracowników, a co za tym idzie, stabilizują konsumpcję gospodarstw domowych i napędzają wzrost gospodarczy. Brak lub niskie podwyżki w obecnej sytuacji doprowadziłyby do utraty siły nabywczej i ograniczyłyby konsumpcję, co w konsekwencji doprowadziłoby do wyhamowania wzrostu gospodarczego.

Również firmy z sektora metalowego i elektrotechnicznego muszą wnieść swój wkład, podnosząc pensje swoim pracownikom. Przedsiębiorstwa, przerzucając wzrost swoich kosztów w postaci podwyżek cen na swoje produkty i usługi, utrzymują dotychczasowy poziom zysków. Nie mogą tego natomiast zrobić pracownicy, borykający się z lawinowo rosnącymi kosztami utrzymania. Dlatego też konieczny jest silny i trwały wzrost płac i wynagrodzeń.

W tej rundzie taryfowej decydujące znaczenie będzie miał nasza konsekwencja i zaangażowanie. Osiągniemy sukces, jeżeli wspólnie wywierać będziemy na pracodawców zdecydowane naciski. Regionalne negocjacje taryfowe kontynuowane będą w tym tygodniu. W Saksonii kolejna tura negocjacji odbędzie się w piątek,14.10. Po 28 października IG Metall będzie mogła przeprowadzać akcje strajkowe.

 

Von: aw

Unsere Social Media Kanäle