acosa w Kodersdorfie

Podpisanie układu zbiorowego pracy w firmie acosa w Kodersdorfie: Pracownicy wytwarzający dobre produkty dla branży lotniczej będą od teraz dobrze opłacani.

19.12.2022 | Ponad 350 euro miesięcznie więcej otrzymają od marca 2023 pracownicy produkcyjni firmy acosa GmbH w Kodersdorfie, a pracownicy biurowi 300 euro więcej. Ponadto wszyscy pracownicy otrzymają jednorazowe, niepodatkowane świadczenie w wysokości 1500 euro w formie premii inflacyjnej.

Foto: IG Metall Ostsachsen

Tym samym zarobki pracowników ulegną podwyższeniu o przeciętnie 16,6%, a w pojedynczych przypadkach o ponad 30%. Karena Tschirch, przewodnicząca Rady Zakładowej i członek Komisji Negocjacyjnej podsumowuje wynik negocjacji: „Osiągnięty rezultat jest wynikiem naszej ciężkiej pracy. Każdy z pracowników acosy zasłużył na to. Ten rezultat nie byłby możliwy bez pomocy IG Metall. Unaocznia on, jak ważne jest mieć po swojej stronie tak silnego partnera, jakim jest IG Metall. Negocjacje kończą się sukcesem tylko w przypadku załóg o wysokim poziomie uzwiązkowienia“.

Wschodnia Saksonia musi przestać być regionem o niskich płacach. Wytwarzane są tu zaawansowane technologicznie produkty o wysokiej jakości. Dobra płaca musi być dobrze wynagradzana. Dzięki podpisanemu układowi zarobki pracowników acosy zbliżą się praktycznie do poziomu wynagrodzeń saksońskiego, branżowego układu zbiorowego pracy. Płace w acosie porównywalne będą tym samym z zarobkami pracowników drezdeńskiej spółki-matki, Elbe Flugzeugwerke GmbH. Osiągnięty wynik negocjacji musi być jeszcze zaakceptowany przez udziałowców spółki. Posiedzenie rady nadzorczej odbędzie się 16 grudnia br.

acosa GmbH jest 100% spółką-córką firmy Elbe Flugzeugwerke. W Kodersdorfie produkowane są panele podłogowe i poszycia ładowni do wszystkich modeli Airbusów.

Von: aw

Unsere Social Media Kanäle