PRACA TYMCZASOWA

Praca tymczasowa: Termin do składania wniosków o dopłaty do dodatków urlopowych dla pracowników tymczasowych rozpoczął się 19 maja.

23.05.2022 | Dobre wiadomości dla pracowników tymczasowych, będących członkami IG Metall. Członkostwo w związku przekłada się również w 2022 roku na dodatkowe pieniądze w portfelu. Osoby, będące członkami IG Metall i zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej, mogą otrzymać w ciągu roku dwa dodatkowe bonusy.

Więcej pieniędzy w formie dwóch dodatkowych bonusów rocznie dla pracowników tymczasowych, będących członkami IG Metall

Bonus wypłacany jest dwa razy do roku pracownikom tymczasowym, będącym od co najmniej 12 miesięcy członkami IG Metall, jeżeli są oni od co najmniej 6 miesięcy zatrudnieni w agencji pracy tymczasowej, objętej układem zbiorowym pracy iGZ lub BAP. Pieniądze te wypłacane są w formie dopłat do dodatków urlopowych i bożonarodzeniowych. W celu ich otrzymania należy jednie złożyć u swojego pracodawcy-agencji pracy tymczasowej stosowny wniosek.

Wysokość bonusu uzależniona jest od okresu zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej, odpowiednio na dzień 30 czerwca dla bonusu urlopowego i 30 listopada w przypadku bonusu bożonarodzeniowego.

Okres zatrudnienia w agencji pracy  tymczasowej

 

2022

 

2023

 

od 2024

po 6 miesiącach

2 x   70 €

2 x 100 €

Dynamiczny wzrost wg taryfy

w 2 i 3 roku

2 x 120 €

2 x 200 €

od 4 roku

2 x 200 €

2 x 350 €

 

W celu otrzymania dodatkowego bonusu muszą być spełnione 3 warunki:

1)    Członkostwo w IG Metall lub innym związku zawodowym należącym do DGB od co najmniej 12 miesięcy

2)    Zatrudnienie od co najmniej 6 miesięcy w agencji pracy tymczasowej, należącej do iGZ lub BAP

3)    Złożenie wniosku w swojej agencji w terminie od 19 maja do 30 czerwca dla bonusu urlopowego oraz w terminie od 19 października do 30 listopada dla bonusu bożonarodzeniowego
Uwaga: Wnioski muszą wpłynąć do agencji w ww. terminach! Można je składać osobiście, listownie lub mailowo.

Procedura składania wniosku:
1.    Zaloguj się na portalu Servicecenter-Portal der IG Metall. (Jeżeli nie masz jeszcze konta, to zarejestruj się. Do rejestracji potrzebny będzie Twój numer członkowski.)
2.    Pobierz zaświadczenie o członkostwie w IG Metall przez ostatnie 12 miesięcy oraz formularz wniosku o przyznanie bonusa. Wypełnij go i wyślij do agencji pocztą elektroniczną wniosek wraz z zaświadczeniem w formie załączników.

Alternatywnie możesz wydrukować oba dokumenty, podpisać wniosek i wysłać dokumenty pocztą na adres agencji.

W przypadku pytań lub problemów z pobraniem dokumentów prosimy o kontakt.  

Więcej informacji na temat bonusów dla członków i wskazówki praktyczne w j. niemieckim  

 

Von: aw

Unsere Social Media Kanäle