NEGOCJACJE TARYFOWE 2022 W BRANŻY PRACY TYMCZASOWEJ

Wynik negocjacji płacowych: podwyżki sięgające 24% w trzech etapach

08.07.2022 | Nawet 24% więcej pieniędzy dla pracowników tymczasowych zaszeregowanych w grupach płacowych od 1 do 2b. Stawki godzinowe w grupie płacowej 1 zwiększą się od października br. z 10,88 euro do 12,43 euro, a w styczniu 2024 do 13,50 euro. Znacząco wzrośnie również wysokość bonusów dla członków IG Metall.

Foto: IG Metall

Negocjacje zrzeszonych w DGB związków zawodowych z organizacjami pracodawców BAP und iGZ zakończyły się sukcesem. Osiągnięto porozumienie odnośnie wzrostu płac w trzech najniższych grupach płacowych. Było to związane z wprowadzeniem w Niemczech od 1 października wzrostem płacy minimalnej do 12,00 euro na godzinę.

Dla związków zawodowych było ważne, aby wynagrodzenia w najniższych grupach płacowych znacząco różniły się od stawek minimalnych. Stawka w grupie płacowej 1 ulegnie zwiększeniu z obecnych 10,88 na 13,50 euro od stycznia 2024 roku, co odpowiadać będzie wzrostowi o 24,1%. Dla grup płacowych 2a i 2b uzgodniono docelowe wzrosty o odpowiednio 19% i 16%, również w trzech etapach. W październiku na 12,63 (2a) i 12,93 euro (2b), w kwietniu 2023 na 13,20 (2a) i 13,50 euro (2b), a od 1 stycznia 2024 na 13,80 (2a) i 14,15 euro (2b). W listopadzie rozpoczną się negocjacje podwyżek dla pozostałych grup płacowych od EG3 wzwyż.

 

Grupa płacowa

Stawka godzinowa od 01.04.2022

Stawka godzinowa od 01.10.2022

Stawka godzinowa od 01.04.2023

Stawka godzinowa od 01.01.2024

Grupa płacowa 1

10,88 euro

12,43 euro

13,00 euro

13,50 euro

Grupa płacowa 2a

11,60 euro

12,63 euro

13,20 euro

13,80 euro

Grupa płacowa 2b

12,20 euro

12,93 Euro

13,50 euro

14,15 euro

 

Ponadto od listopada 2023 roku wzrośnie o 150,00 euro roczny bonus dla członków IG Metall. Tym samym członkowie związku zatrudnieni przez agencje zrzeszone w BAP und iGZ otrzymają po złożeniu wniosków dodatkowo:

•    250 euro po 6 miesiącach pracy w agencji pracy tymczasowej (aktualnie 100 euro),
•    350 euro w drugim i trzecim roku zatrudnienia (aktualnie 200 euro),
•    500 euro od czwartego roku zatrudnienia.

 

Von: aw

Unsere Social Media Kanäle