NEGOCJACJE TARYFOWE 2022 PRZEMYSŁ METALOWY I ELEKTRONICZNY

Zarząd IG Metall proponuje podwyżki wynagrodzeń w wysokości od 7 do 8%

21.06.2022 | Zarząd IG Metall rekomenduje 7-8% podwyżki wynagrodzeń jako postulat w najbliższej rundzie negocjacyjnej. 30 czerwca komisje taryfowe zatwierdzą ostateczne żądania. 11 lipca IG Metall zamierza definitywnie uchwalić ich kształt. Same negocjacje taryfowe rozpoczną się w połowie września.

Foto: IG Metall

Podwyżki w wysokości od 7 do 8% na okres 12 miesięcy. Taki postulat przekazał komisjom taryfowym Zarząd IG Metall jako rekomendację dla zbliżającej się rundy negocjacji taryfowych w przemyśle metalowym i elektronicznym. Na bazie tej propozycji regionalne komisje taryfowe sformułują następnie 30.06 swoje żądania. 11.07 IG Metall uchwali ostateczny kształt żądań podwyżek dla ponad 3,8 mln pracowników zatrudnionych w przemyśle metalowym i elektronicznym. Negocjacje w poszczególnych obszarach taryfowych rozpoczną się w połowie września.

Zlecenie na rekordowym poziomie – optymistyczne prognozy na przyszłość
Zarząd IG Metall opiera swoją rekomendację na obecnych ekonomicznych warunkach ramowych. Po marcowych spadkach oczekiwania przedsiębiorstw odnośnie produkcji, zatrudnienia i eksportu ponownie wzrosły i są stabilne.

Negocjacje taryfowe metalowców: ramy czasowe
20 czerwca     Rekomendacja Zarządu IG Metall odnośnie postulatów
30 czerwca     Uchwalenie postulatów przez komisje taryfowe
11 lipca           Uchwalenie postulatów przez Zarząd IG Metall

„Przedsiębiorstwa mają się dobrze. Źle mają się natomiast pracownicy, zważywszy na ceny w supermarketach oraz ceny energii“ – wyjaśnia Pierwszy Przewodniczący IG Metall, Jörg Hofmann. Hofmann podkreśla, że zbliżająca się runda negocjacji obejmie lata 2022 i 2023. „W przeciwieństwie do przedsiębiorstw, pracownicy nie mogą przekazać rosnących cen dalszym odbiorcom. Ze względu na dobrą sytuację w zakresie zleceń i wyników finansowych podwyżki wynagrodzeń są wskazane, aby przyczynić się za pośrednictwem polityki taryfowej do wzrostu siły nabywczej“.

Pracy jest dosyć: Wskaźnik czasu w przemyśle metalowym i elektronicznym potrzebnego do realizacji posiadanych już zleceń wynosi średnio 6,1 miesięcy, osiągając tym samym najwyższą wartośc w historii. Według przeprowadzonej przez IG Metall wśród członków rad zakładowych w ponad 2400 zakładach pracy ankiety 84% respondentów ocenia swój poziom zleceń jako „dobry“ lub „raczej dobry“, a jedynie 2,6% jako „zły“. 69% oczekuje w nadchodzącym półroczu stabilnego poziomu zleceń, a 18% nawet lepszego.

Hamulcem są problemy w łańcuchach dostaw, np. półprzewodników. Mimo to 2/3 zakładów ma normalny lub wysoki poziom wykorzystania swoich mocy przerobowych. 70% zakładów optymistycznie ocenia również poziom spodziewanych w 2022 roku zysków.


Stałe podwyżki wynagrodzeń i odciążenie pracowników
Priorytetem IG Metall jest, aby te 7-8% podwyżki trwale wpłynęły na tabele wynagrodzeń. Chcą tego również pracownicy, co pokazują wyniki zakładowych ankiet IG Metall.

Ostatnie podwyżki płac w tabelach zaszeregowania dla przemysłu metalowego i elektronicznego miały miejsce w kwietniu 2018 roku. Od tego czasu negocjowano jedynie gwarancje miejsc pracy zagrożonych przez pandemię koronawirusa i skutki transformacji. Rezultatem negocjacji taryfowych w 2021 roku były premie koronawirusowe i nowy roczny dodatek transformacyjny (T-Geld). IG Metall i pracodawcy uzgodnili jego okres obowiązywania do września 2022, tak aby można było dokonać późniejszej korekty wysokości wynagrodzeń. Tym samym przedmiotem aktualnych negocjacji będzie rozwój wynagrodzeń w przemyśle metalowym i elektronicznym w 2022 i 2023 roku.

„Wykazujemy rozsądek i odpowiedzialność. Po czterech latach pracownicy zasłużyli na należyte podwyżki tabeli wynagrodzeń.“ – podkreśla Hofmann. Dodatkowo postuluje on również odciążenie pracowników na gruncie rozwiązań systemowych. „Zadaniem polityki jest reagowanie na poważne problemy związane z podwyżkami cen. Nie jesteśmy w stanie zrekompensować rosnących aktualnie cen jedynie za pomocą polityki taryfowej“.

 

Von: aw

Unsere Social Media Kanäle